Thursday, January 20, 2011

Raag Saarang

                                For Lakshangeet, Bandish and AalapTane please scroll down

Raag Sarang has five shudha swars (Sa Re Ma Pa Ni) and one Komal Ni(k)
Vaadi Swar: Re ad Samvaadi Swar: Pa
Pakad: MaRe, PaMa,Re

Aaroh:  Sa  Re  Ma  Pa  Ni  SA
Avaroh:  SA  Ni(k)  Pa  Ma  Re  Sa

Lesson 1: Swaramaalika:

Lesson 2: LakshanGeet

Lesson 3: BandishiLesson 4: AalapTane


Revise All Lessons of Raag Saarang at once:

2 comments: