Monday, May 26, 2014

Raag Darbari Kanada Notations


Lesson 1: Notations for Swarmalika.
Taal: Tritaal

Lower Octave (Mandra Saptak) notes are shown in lower case. Example: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni
Standard Octave (Madhya Saptak) notes are shown like Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni
Higher Octave (Taar Saptak) notes are shown in uppercase. Example: SA, RE, GA, MA, PA, DHA, NI

Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ni(k) Sa Re dha(k) -- ni(k) Sa Re
Ga(k) -- -- Ma Pa Re -- Sa Ma Ma Ma Pa -- Pa Ni(k) Pa
Ma Pa Ni(k) Pa Ga(k) Ga(k) Ma -- Pa Ni(k) Pa SA -- RE Ni(k) SA
Ni(k) Pa -- G(k)a Ma Re -- Sa
Ma Ma Ma Pa Pa Pa Dha(k) Dha(k)
Dha(k) Ni(k) Ni(k) Ni(k) SA Ni(k) SA -- Pa Ni(k) SA RE -- RE SA RE
Ni(k) SA RE SA -- Dha(k) Ni(k) Pa RE SA -- Ni(k) SA -- Pa Ni(k)
-- Ma Pa -- Ga Ma Re Sa

No comments:

Post a Comment